Ամենամյա մշակութային փառատոն Դումբրավենում. Հայերի դերը Տրանսիլվանիայում