Հայոց ցեղասպանության հերքումը ստվեր է գցում Թուրքիայի բարոյական հեղինակության վրա. Դեյվիդ Ֆիլիփս